top of page

Nadchádzajúce kurzy

  • Edukačno-behaviorálna intervencia  v práci s klientmi s poruchou autistického spektra
    07. 10. 2022, 19:00
    Žilina, Saleziánska 4, 010 77 Žilina, Slovakia
    Edukačno-behaviorálna analýzy vychádzajú z behaviorálnych metodík a princípov ABA. Školenie je určené pre špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, logopédov, psychológov, liečebných pedagógov. Vítaní sú však všetci, ktorí majú o danú problematiku záujem.
    Share
Nadchádzajúce kurzy: Upcoming Events
bottom of page