top of page

Nadchádzajúce kurzy

 • Edukačno-behaviorálna intervencia v práci s klientmi s poruchou autistického spektra
  Edukačno-behaviorálna intervencia v práci s klientmi s poruchou autistického spektra
  pi 07. 10.
  Žilina
  07. 10. 2022, 19:00
  Žilina, Saleziánska 4, 010 77 Žilina, Slovakia
  07. 10. 2022, 19:00
  Žilina, Saleziánska 4, 010 77 Žilina, Slovakia
  Edukačno-behaviorálna analýzy vychádzajú z behaviorálnych metodík a princípov ABA. Školenie je určené pre špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, logopédov, psychológov, liečebných pedagógov. Vítaní sú však všetci, ktorí majú o danú problematiku záujem.
  Share
bottom of page