top of page
KurkyPhotography_87_edited.jpg

O NÁS

Centrum včasnej intervencie Žilina, je neziskovou organizáciou poskytujúcou verejnoprospešné služby.
Je zapísaná v registri neziskových organizácií Okresného úradu v Žiline. Vznikla 5.9.2014.
Komplexné služby poskytujeme prostredníctvom:
• služby včasnej intervencie (SVI), podľa zákona 448/2014 Z.z. o sociálnych službách, § 33
preventívna aktivita, stimulácia komplexného vývinu.špecializované sociálne poradenstvo. komunitná rehabilitácia, sociálna rehabilitácia
• služby súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie
• vzdelávania odborníkov

VÍZIA

CVI Žilina je stabilná organizácia, ktorá je rovnocennou súčasťou funkčnej siete služieb dostupných pre každé dieťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodinu začlenenú do spoločnosti.

POSLANIE

Prostredníctvom transdisciplinárneho tímu poskytujeme komplexné služby pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny s cieľom zvyšovať kvalitu ich života, a šírením osvety pozitívne ovplyvňovať postoj spoločnosti k ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

VERÍME, ŽE:

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash_
  • Každý človek má právo byť súčasťou spoločnosti

  • Každý človek by mal dostať podporu akú potrebuje

  • Každý človek má právo na vzdelanie

  • Každý človek má právo na dôstojný a plnohodnotný život

  • Každý človek so zdravotným znevýhodnením má právo sa odbornú starostlivosť už od svojho narodenia

  • Každý človek potrebuje dostatok času a individuálne tempo

d-ng-h-u-CCjgYjUudxE-unsplash_edited_edited_edited.jpg

VŠETCI ĽUDIA SA RODIA

SLOBODNÍ A ROVNÍ

V DÔSTOJNOSTI AJ PRÁVACH.

SÚ OBDARENÍ ROZUMOM A SVEDOMÍM A MAJÚ SA K SEBE SPRÁVAŤ V DUCHU BRATSTVA.

(Všeobecná deklarácia ľudských práv, Článok 1)

annie-spratt-332776-unsplash.jpg
bottom of page