top of page
Communicating in Sign Language

Základný kurz posunkového jazyka

24.05-26.05.2023 v priestoroch CVIZA Saleziánska 4, 010 77 Žilina

Počet účastníkov: 10 max 15, Kurz je určený pre odborníkov, rodičov, pre každého, kto má o danú problematiku záujem

Dátum: 24.05-26.05.2023

Školiteľ: Mgr. Mária Fulmeková, surdopédka

Cena: 150 eur, cena zahŕňa vytlačený materiál s posunkovou zásobou, drobné občerstvenie, káva, čaj.

Platba za kurz: faktúru za kurzovné obdržíte vopred mailom. 

1. deň, prezentácia do 8:30, začiatok  9:00 – 16:00 

2. deň:  8:30 – 15:30 

3. deň: 8:30 – 15:30 

Každý účastník dostane  a na koniec potvrdenie o účasti na kurze.

Prihlásiť sa môžete TU


1.Deň:  Zoznámenie sa

 • Prezentácia o tom čo je to posunkový jazyk a aké sú špecifiká pri používaní posunkového jazyka, ako komunikovať s dieťaťom....

 • Slovná zásoba (jadrová pomocou týchto slov sa tvoria vety)

 • Predložky a sociálne slová

 • Jedlo a pitie

 • Domácnosť (predmety)

 • Básnička v posunoch (Spadla Hruška zelená...)


2.Deň: krátke opakovanie slovnej zásoby prostredníctvom cvičenia.

 • Jednoručná prstová abeceda, čísla

 • Aktivity a činnosti

 • Osoby a čas ročné obdobia

 • Oblečenie a farby

 • Pesnička v posunkoch (Kukulienka....)


3.Deň: krátke opakovanie slovnej zásoby prostredníctvom cvičenia.

 • Choroba, zdravie, pocity

 • Okolie, príroda, doprava

 • Hračky, zvieratá

 • Prekladanie rozprávky z prezentácie (opis obrázka, preklad textu).

 • Odovzdanie osvedčenia o účasti na posunkovom jazyku

 • Skupinky si pripravia známu detskú pesničku alebo básničku v posunkoch (skupinky po 2)

bottom of page