top of page
DSC_8803_edited.jpg

HRAVÉ LABKY

 

Canisterapia s Ozzym a Norou

 

Termíny stretnutí:12.09. a 26.09.2024

Čas stretnutí: 9:00 (45min)

Stretnutia sa konajú v CVI Žilina, Saleziánska 4, 010 77 Žilina, budova Bytterm 1. poschodie

Príspevok na materiál: 15eur/jednorázový vstup

 

„Ozzy je anglický seter, canisterapeutický pes, váš priateľ a ochranca. Vy ste jeho láska.“

 

CANISTERAPIA ako metóda pozitívneho pôsobenia intervenčných aktivít psa a jeho psovoda predstavuje prístup, ktorý je svojou náplňou skutočne jedinečný. Prepája výborné vlastnosti psa a jeho charakter s odbornosťou a výkonom jeho psovoda.

Cieľom je poskytnúť klientovi v individuálnej alebo skupinovej forme podporu v podobe AAA (Animal Assisted Activities – aktivít za pomoci psa) alebo AAT (Animal Assisted Therapy – terapie za pomoci psa).

Maximálny počet detí na canisterapeutickej skupine sú 4 (v sprievode jedného zákonného zástupcu).

Prihlasuje sa vždy na nasledujúci termín, nie je možné prihlásiť sa na viac termínov po sebe.

 

Canisterapeutické aktivity bude viesť PhDr. Mgr. Nora Jágerová, PhD. so svojím psom Ozzym Morrisonom. Nora pracuje v tíme odborníkov Centra včasnej intervencie ako špeciálny pedagóg a venuje sa aj akademickej činnosti. 8ročné canisterapeutické skúsenosti získava pri práci s klientami s viacnásobným znevýhodnením, s vývinovým oneskorením, poruchami autistického spektra, vzácnymi syndrómami, rovnako ako aj na medicínskych oddeleniach detskej psychiatrie. S prácou Nory a Ozzyho sa môžete stretnúť aj na umeleckej výstave obrazov Dotyky.

3_edited.jpg

Montessori aktivity

Nasledujúce Montessori aktivity budú:

11.4.2024

25.4.2024

9.5.2024

23.5.2024

20.6.2024

„Nikdy nepomáhajte dieťaťu s úlohou, pri ktorej cíti, že môže uspieť samo. “Maria Montessori

Dieťa je nepopísaná tabuľa a každé má v sebe niečo jedinečné. Samo určuje ako, kedy a čím sa nechá od svojho okolia ovplyvniť. Dospelí sú iba jeho sprievodcami. Vyberá si, čomu sa chce v danej chvíli venovať. To je jeden z mála základných princípov Montessori výučby, ktorú už pred sto rokmi vymyslela a uviedla do praxe talianska pedagogička a psychiatrička Maria Montessori.   Cieľ stretnutí: Prirodzený vývin  a sebauvedomenie  všetkých detí v ranom veku  vďaka hravým metódam a používaniu špeciálnych výukových pomôcok - Montessori materiálov deti zapoja hneď niekoľko zmyslových vnemov naraz a nové informácie si tak lepšie osvoja.  Celý prístup vedie k prirodzenému vývinu  detí od raného veku, nie však na úkor svojho okolia. Deti sa učia sebauvedomeniu a vzájomnej úcte jeden k druhému.

 

Maximálny počet detí na skupine je päť (v sprievode jedného zákonného zástupcu)

 

Montessori aktivity sú určené deťom vo veku od 1 až do 3 a pol roka.  Toto rozmedzie je však iba orientačné, záleží na aktuálnej vývinovej úrovni dieťaťa.

 

Montessori hodiny prebiehajú v priestoroch CVI Žilina.

Prihlasuje sa vždy na nasledujúci termín, nie je možné prihlásiť sa na viac termínov po sebe.

 

Príspevok na materiál: 7eur

 

Montessori aktivity bude viesť Mgr. Zuzana Mihálik, ktorá sa v oblasti vzdelávania pohybuje už viac ako osemnásť rokov, a hoci sa dnes venuje sociálnej práci, má bohaté skúsenosti ako pedagóg v triedach batoliat a predškolských detí. V Prahe navštevovala kurz s Patriciou Wallner pre prácu s deťmi od narodenia do troch rokov (Assistants to Infancy), v Oslo potom ďalšie kurzy a školenia pre prácu s deťmi od troch do šiestich rokov (Primary). V Oslo pracovala aj ako leader v materskej škole. Prácu s deťmi vníma ako proces vzájomného obohacovania a ich vzdelávanie je pre ňu jednou z foriem služby spoločnosti. Váži si individuálny prístup, rešpekt a lásku, ktorú Montessori metóda deťom ponúka.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na mihalik@cvizilina.sk 

Galériu z predchádzajúcich stretnutí nájdete TU

montessori baby.jpg

Baby Montessori aktivity

O najbližšom termíne Vás budeme informovať

Prvé 3 roky sú pre dieťa dôležité a určujúce. Dieťa nasáva a spracováva

podnety z okolia. Ako ho ešte viac môžeme podporiť?


Niekto necháva deťom väčšiu voľnosť, pre iného je dôležitý pevný

poriadok. Každého ale občas prepadne neistota. Robím to správne? Zvlášť

keď dieťa reaguje inak, než by sme čakali.

Hlavnou myšlienkou našich Montessori aktivít s bábätkami je, aby si

každý rodič našiel to, čo je pre neho podstatné a naučil sa spoznať a

rozlíšiť svoje potreby a potreby svojho dieťaťa.


U nás budete mať možnosť objaviť spôsoby, ako s dieťaťom spoločne

komunikovať a spolupracovať, nájdete trpezlivosť aj sebadôveru.


Montessori aktivity s bábätkami budú trvať 45 min a poplatok je 7 eur.

počet miest je limitovaný.


Montessori aktivity sú určené deťom vo veku od 3 až do 7 mesiacov.  Toto rozmedzie je však iba orientačné, záleží na aktuálnej vývinovej úrovni dieťaťa.


Montessori hodiny prebiehajú v priestoroch CVI Žilina.

Prihlasuje sa vždy na nasledujúci termín, nie je možné prihlásiť sa na viac termínov po sebe.


Montessori aktivity bude viesť Mgr. Zuzana Mihálik, ktorá sa v oblasti vzdelávania pohybuje už viac ako osemnásť rokov, a hoci sa dnes venuje sociálnej práci, má bohaté skúsenosti ako pedagóg v triedach batoliat a predškolských detí. V Prahe navštevovala kurz s Patriciou Wallner pre prácu s deťmi od narodenia do troch rokov (Assistants to Infancy), v Oslo potom ďalšie kurzy a školenia pre prácu s deťmi od troch do šiestich rokov (Primary). V Oslo pracovala aj ako leader v materskej škole. Prácu s deťmi vníma ako proces vzájomného obohacovania a ich vzdelávanie je pre ňu jednou z foriem služby spoločnosti. Váži si individuálny prístup, rešpekt a lásku, ktorú Montessori metóda deťom ponúka.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na mihalik@cvizilina.sk 

Online kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov

Určené pre rodičov detí nielen so sluchovým postihnutím do 7 rokov.

1,5-2 hodiny/1-2 x do mesiaca (podľa potrieb skupiny).


Maximálny počet v skupine 6.


Prihlásiť sa môžete na fulmekova@cvizilina.sk


V prípade otvárania novej skupiny vás budeme kontaktovať.

Video Call with Sign Language
Stretnutie malých downíkov 7 (67).jpg

Stretnutia malých Downíkov

Niekoľkokrát ročne sa u nás v centre stretávajú rodičia a deti s Downovým syndrómom, naše „slniečka“. Na stretnutiach si precvičujeme jemnú motoriku, spievame si a hráme na hudobných nástrojoch.


Nezabúdame však ani na hrubú motoriku, ktorú zasa cibríme tancom a zdolávaním rôznych prekážkových dráh. Niekedy sú to senzorické chodníčky, preliezačky, ale aj tunely, ktoré sú najobľúbenejšie. V senzorických aktivitách sa hráme s rôznymi materiálmi, v ktorých sa prehrabávame a presýpame ich. Trháme, lepíme, maľujeme a modelujeme. Toto všetko je pre deti obrovská zábava.


Rodičia často sami prichádzajú s množstvom nápadov, takže ani hlavičky si neoddýchnu.

Smejeme sa, zabávame, ale preberáme aj všetky úskalia a starosti, ktoré rodiny so „slniečkami“ zažívajú každý deň. Majú priestor získať informácie ako pracovať a posúvať svoje deti vpred s našimi špeciálnymi pedagogičkami alebo s fyzioterapeutkou.


Všetci odchádzajú zo stretnutí s úsmevom a často pokračujú spoločnou kávou, alebo prechádzkou v blízkom parku.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na adrese trnovcova@cvizilina.sk.

Presný dátum ďalšieho stretnutia bude zverejnený vždy mesiac dopredu.

Galériu z predchádzajúcich stretnutí nájdete TU

bottom of page