Stretnutia malých Downíkov

Každý prvý utorok v mesiaci sa u nás v centre stretávajú rodičia a deti s Downovým syndrómom, naše „slniečka“. Na stretnutiach si precvičujeme jemnú motoriku, spievame si a hráme na hudobných nástrojoch.


Nezabúdame však ani na hrubú motoriku, ktorú zasa cibríme tancom a zdolávaním rôznych prekážkových dráh. Niekedy sú to senzorické chodníčky, preliezačky, ale aj tunely, ktoré sú najobľúbenejšie. V senzorických aktivitách sa hráme s rôznymi materiálmi, v ktorých sa prehrabávame a presýpame ich. Trháme, lepíme, maľujeme a modelujeme. Toto všetko je pre deti obrovská zábava.


Rodičia často sami prichádzajú s množstvom nápadov, takže ani hlavičky si neoddýchnu.

Smejeme sa, zabávame, ale preberáme aj všetky úskalia a starosti, ktoré rodiny so „slniečkami“ zažívajú každý deň. Majú priestor získať informácie ako pracovať a posúvať svoje deti vpred s našimi špeciálnymi pedagogičkami alebo s fyzioterapeutkou.


Všetci odchádzajú zo stretnutí s úsmevom a často pokračujú spoločnou kávou, alebo prechádzkou v blízkom parku.

Stretnutie malých downíkov 7 (67).jpg
 
 

Prednášky o rodičovstve

Absolvovanie prednášok pre rodičov s Luciou Bednárovou sa stalo našou stredajšou rutinou.

Počas niekoľkých týždňov sme preberali rôzne témy, dozvedeli sme sa mnoho prínosných informácií, o tom, čo pre dieťa znamená hra, ako pri nej napreduje a prejavuje svoje pocity, ale aj aký vplyv majú technológie na naše deti a ich vývin.


Prednášky sa často končili konverzáciou, kde každý zúčastnený pridal svoju skúsenosť, svoj postreh, rodičia si vymenili skúsenosti z každodenného života a navzájom si poradili.


Počas piatich týždňov sme prebrali tieto témy a tešíme sa na ďalšie stretnutia:


● Nastavenie hraníc vo využívaní technológií v rukách našich detí

●Hra ako prostriedok komunikácie

●Dôležitosť vzťahu vo vývine a pri výchove dieťaťa

●Rešpektujúca výchova a jej základné piliere

●Mám nezvládnuteľné dieťa, čo s tým?

Vplyv technologii na nase deti CVI predn