roman-kraft-0EVKn3-5JSU-unsplash.jpg

Žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie v zmysle zákona o sociálnych službách

 

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE ŽILINA, n. o.

Saleziánska 4, 010 77 Žilina
IČO: 45744009    DIČ: 2024174625
Slovenská sporiteľňa, a. s.     IBAN: SK06 0900 0000 0051 6427 8634       SWIFT: GIBASKBX

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE pracovisko ŽILINA

✉ Saleziánska 4, 010 77 Žilina 

☏  +421 915 952 123

info@cvizilina.sk

Otváracie hodiny:

Po – Pi: 7:30-16:00

So – Ne: Zatvorené


Zodpovedná osoba:

Mgr. Barbora Gronská,

riaditeľka

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

pracovisko MARTIN

✉ V. P. Tótha 4, 036 01 Martin

☏  +421 915 952 127

pracoviskomartin@cvizilina.sk

Otváracie hodiny:

Po – Pi: 7:30-16:00

So – Ne: Zatvorené

Zodpovedná osoba:

Mgr. Kristína Korsňaková,

zástupkyňa riaditeľky

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie ŽILINA

✉ Saleziánska 4, 010 77 Žilina

☏  +421 915 153 999

poradna@cvizilina.sk

Otváracie hodiny:

Po – Pi: 7:30-16:00

So – Ne: Zatvorené

Zodpovedná osoba:

Mgr. Romana Repkovská,

vedúca SCŠPP

 

+421915 952 123

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.