top of page

PODPORTE NÁS

Two Men Shaking Hands

Naši partneri

ŽILINSKÝ

SAMOSPRÁVNY KRAJ

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

MESTO ŽILINA

NADÁCIA J&T 

NADÁCIA SOCIA

1952.jpg

Darujte nám 2% z vašich daní

Čas, kedy môžete darovať 2% zo svojich daní podľa vlastného uváženia je znova tu.

Touto cestou vás chceme poprosiť o podporu našej neziskovej organizácie, ktorá podporuje rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi od narodenia do 7 rokov.

Potrebné informácie:

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE ŽILINA, n. o.

Saleziánska 4, 010 77 Žilina
IČO: 45744009    

DIČ: 2024174625
Slovenská sporiteľňa, a. s.    

IBAN: SK06 0900 0000 0051 6427 8634      

SWIFT: GIBASKBX

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV 

Srdečne ďakujeme!

Debit Card_edited.jpg

Finančným darom, alebo nastavením trvalého príkazu
na účet:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:SK06 0900 0000 0051 6427 8634
SWIFT: GIBASKBX

bottom of page