top of page
CVI photos 2020 (13).jpg

Mgr. BARBORA GRONSKÁ

Riaditeľka centra, vedúca SCPaP, špeciálna pedagogička

"Práca poradcu včasnej intervencie je pre mňa, aj napriek mojej dlhoročnej praxi s deťmi so špeciálnymi potrebami, výzvou a zároveň odmenou, učí ma byť lepším človekom. Je pre mňa cťou byť niekým, koho rodina prijíma a dôveruje mu. Vážim si štatút rodiny a jeho poslanie, preto verím, že poskytnutie skorej podpory rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má zmysel."

CVI photos 2020 (24).jpg

Mgr. ROMANA REPKOVSKÁ

Špeciálna pedagogička

"Pre mňa je výhoda pracovať v odbornom tíme, kde spoločne konzultujeme a hľadáme možnosti, ako byť pre rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením čo najviac nápomocný."

CVI photos 2020 (18).jpg

Mgr. JANA KIŠOVÁ

Logopedička

"Od mladosti ma veľmi zaujímala pomoc deťom so špeciálnymi potrebami. Rozpoznávanie problémov v komunikácii, porúch reči a ich následné terapeutické riešenia sú pre mňa radosťou a výzvou nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote. Veľký zmysel vidím v ranej starostlivosti, včasnej diagnostike dieťaťa a následnom vhodnom používaní komunikačných stratégií orientovaných na dieťa, ktoré učíme rodičov aj v našom centre."

IMG_8644_edited.jpeg

Mgr. DOMINIKA GAŇOVÁ

Psychologička

,,Som veľmi vďačná, že práve v našom centre sa snažíme čo najlepšie porozumieť deťom so špeciálnymi potrebami. Pracujeme práve takým spôsobom, aby sa cítili ako doma a na ďalšiu návštevu sa tešili. Vždy som chcela byť súčasťou tímu odborníkov, ktorému ľudský prístup nie je cudzí. “

NÁŠ TÍM: Meet the Team
bottom of page