CVI photos 2020 (13).jpg

Mgr. BARBORA GRONSKÁ

Riaditeľka centra, špeciálna pedagogička

"Práca poradcu včasnej intervencie je pre mňa, aj napriek mojej dlhoročnej praxi s deťmi so špeciálnymi potrebami, výzvou a zároveň odmenou, učí ma byť lepším človekom. Je pre mňa cťou byť niekým, koho rodina prijíma a dôveruje mu. Vážim si štatút rodiny a jeho poslanie, preto verím, že poskytnutie skorej podpory rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má zmysel."

CVI photos 2020 (24).jpg

Mgr. ROMANA REPKOVSKÁ

Špeciálna pedagogička

"Pre mňa je výhoda pracovať v odbornom tíme, kde spoločne konzultujeme a hľadáme možnosti, ako byť pre rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením čo najviac nápomocný."

CVI photos 2020 (23).jpg

Mgr. KRISTÍNA KORŠŇÁKOVÁ

Sociálna pracovníčka

"Službu včasnej intervencie vnímam ako dôležitú pre jej včasnosť, dlhodobosť a komplexnosť. Na rozdiel od iných služieb je SVI výnimočná tým, že sa realizuje priamo v domácom prostredí, čo je pre rodiny príjemnejšie a organizačne jednoduchšie. Starostlivosť o dieťa s postihnutím alebo rizikovým vývinom je náročné pre všetkých členov rodiny. SVI predstavuje dlhodobú podporu pre rodiny tak, aby mohli žiť bežným spôsobom života napriek zdravotnému stavu ich dieťaťa."

CVI photos 2020 (20).jpg

Mgr. LENKA DIKOŠOVÁ

Fyzioterapeutka

"Za veľkú výhodu služby včasnej intervencie považujem práve prácu v domácom prostredí rodín. Spoločne s rodičmi sa snažíme hľadať rôzne spôsoby a situácie, ako je možné podporiť dieťa v rámci bežných denných činností."

CVI photos 2020 (17).jpg

Mgr. MARTINA GIERTLOVÁ

Psychologička

"Narodenie dieťaťa s postihnutím alebo rizikom vo vývine predstavuje pre rodinu veľkú zmenu, s ktorou prichádza odhodlanie, odvaha, trpezlivosť a láska. Cieľom služby včasnej intervencie je stáť pri rodine od začiatku, dlhodobo ju sprevádzať v dobrých i náročných životných situáciách, podporovať v hľadaní vlastných zdrojov a pomôcť im začleniť sa čo najlepšie do života. Vyzdvihovanie a podporovanie potenciálu dieťaťa zvyšuje kvalitu života celej rodiny. Som hrdá, že môžem byť súčasťou nie len tejto cesty rodiny ale aj úžasného tímu odborníkov."

CVI photos 2020 (19).jpg

Mgr. ELIŠKA BUČKOVÁ

Špeciálna pedagogička

"Verím, že sprevádzaním a odbornou pomocou dokážeme s mojimi spolupracovníčkami pomôcť rodičom nájsť správnu cestu ako vhodne podporovať vývin ich dieťaťa tak, aby dokázalo v živote čo najviac využiť svoje schopnosti a možnosti. Dokážem spolupracovať s rodinou v ich prirodzenom domácom prostredí, pretože tam sa dieťa učí spoznávať svet."

CVI photos 2020 (15).jpg

Mgr. MÁRIA FULMEKOVÁ

Špeciálna pedagogička

"Mojim poslaním v tejto práci je stáť pri rodine a hľadať možnosti a smer vo výchove a vzdelávaní spolu s ňou. Poukázať na jedinečnosť ich dieťaťa a viesť ich k tomu, aby ju prijali a rozvíjali."

CVI photos 2020 (21).jpg

Mgr. EVA TRNOVCOVÁ

Špeciálna pedagogička

"Pracovať v službe včasnej intervencie s ostatnými odborníkmi v tíme pre mňa znamená spoločne sprevádzať rodinu, porozumieť ich potrebám a podporovať ich v neľahkých životných situáciách. Taktiež poukázať na silné stránky dieťaťa a na to, že s ich podporou môže byť šťastné a rozvíjať sa."

IMG_8644_edited.jpeg

Mgr. DOMINIKA GAŇOVÁ

Psychologička

,,Som veľmi vďačná, že práve v našom centre sa snažíme čo najlepšie porozumieť deťom so špeciálnymi potrebami. Pracujeme práve takým spôsobom, aby sa cítili ako doma a na ďalšiu návštevu sa tešili. Vždy som chcela byť súčasťou tímu odborníkov, ktorému ľudský prístup nie je cudzí. “

CVI photos 2020 (14).jpg

Mgr. SIMONA PRIESOLOVÁ

Klinický psychológ

"Snažím sa o skvalitnenie života ľudí, ktorí prežívajú neľahké obdobie spojené či už s vlastným prežívaním alebo v rámci rodiny, ktorej dieťa sa narodilo so špecifickým zdravotným problémom.
Verím, že včasná stimulácia dieťaťa môže dopomôcť ku kvalitnejšiemu životu celej rodiny. Práca v tíme mi prínáša komplexnejší pohľad na situáciu rodín, ktorých sme na určité obdobie v živote súčasťou."

CVI photos 2020 (18).jpg

Mgr. JANA KIŠOVÁ

Logopedička

"Od mladosti ma veľmi zaujímala pomoc deťom so špeciálnymi potrebami. Rozpoznávanie problémov v komunikácii, porúch reči a ich následné terapeutické riešenia sú pre mňa radosťou a výzvou nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote. Veľký zmysel vidím v ranej starostlivosti, včasnej diagnostike dieťaťa a následnom vhodnom používaní komunikačných stratégií orientovaných na dieťa, ktoré učíme rodičov aj v našom centre."

CVI photos 2020 (22).jpg

ĽUBICA MANGOVÁ

Asistentka úseku sociálnej agendy

„Vždy som chcela pracovať s malými deťmi a preto som rada, že patrím do tímu špeciálnych pracovníčok, ktoré pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením,aby sa dokázali začleniť do spoločnosti čo najlepšie.“

CVI photos 2020 (11).jpg

DANIELA KUREK

Asistentka úseku sociálnej agendy

"Mojou úlohou v tomto úžasnom tíme je zaznamenávať všetko do obrazov a oboznamovať verejnosť o našich aktivitách. Je krásne vidieť usmiate tváričky detí, ktoré každý deň prekonávajú samé seba spôsobom, ktorý si mnohí z nás nevedia ani predstaviť.
A samozrejme rodičov, ktorých naše dievčatá posúvajú vpred nápomocnými a povzbudivými slovami."