Mgr. BARBORA GRONSKÁ

Riaditeľka centra, špeciálna pedagogička

"Práca poradcu včasnej intervencie je pre mňa aj napriek mojej dlhoročnej praxi s deťmi so špeciálnymi potrebami, výzvou a zároveň odmenou, učí ma byť lepším človekom. Je pre mňa cťou byť niekým, koho rodina prijíma a dôveruje mu. Vážim si štatút rodiny a jeho poslanie, preto verím, že poskytnutie skorej podpory rodine so zdravotne znevýhodnením dieťaťom má zmysel."

Mgr. ROMANA REPKOVSKÁ

Špeciálna pedagogička

"Pre mňa je výhoda pracovať v odbornom tíme, kde spoločne konzultujeme a hľadáme možnosti, ako byť pre rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením čo najviac nápomocný."

Mgr. KRISTÍNA KORŠŇÁKOVÁ

Sociálna pracovníčka

"Službu včasnej intervencie vnímam ako dôležitú pre jej včasnosť, dlhodobosť a komplexnosť. Na rozdiel od iných služieb je SVI výnimočná tým, že sa realizuje priamo v domácom prostredí, čo je pre rodiny príjemnejšie a organizačne jednoduchšie. Starostlivosť o dieťa s postihnutím, alebo rizikovým vývinom je náročné pre všetkých členov rodiny. SVI predstavuje dlhodobú podporu pre rodiny , tak aby mohli žiť bežným spôsobom života napriek zdravotnému stavu ich dieťaťa."

Mgr. LENKA DIKOŠOVÁ

Fyzioterapeutka

"Za veľkú výhodu služby včasnej intervencie považujem práve prácu v domácom prostredí rodín. Spoločne s rodičmi sa snažíme hľadať rôzne spôsoby a situácie, ako je možné podporiť dieťa v rámci bežných denných činností."

MGR. MARTINA GIERTLOVÁ

Psychologička

„Pre mňa je práca s celou rodinou v jej prirodzenom prostredí viac výpovedná, kde sa rodičia otvoria, cítia sa bezpečne a vidíme dieťa správať sa v jeho bežnom prostredí. Na druhej strane sme tím, kde pri sebe stojí a navzájom sa podporuje v témach a situáciach, ktoré vždy nemusia vyzerať úplne jasne.

MGR. ELIŠKA BUČKOVÁ

Špeciálna pedagogička

"Verím, že sprevádzaním a odbornou pomocou dokážeme s mojimi spolupracovníčkami pomôcť rodičom nájsť správnu cestu ako vhodne podporovať vývin ich dieťaťa tak, aby dokázalo v živote čo najviac využiť svoje schopnosti a možnosti. Dokážem spolupracovať s rodinou v ich prirodzenom domácom prostredí, pretože tam sa dieťa učí spoznávať svet."

MGR. JAROSLAVA SULOVSKÁ

Sociálna pracovníčka

"S láskou sa snažím podávať pomocnú ruku rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Podporovať a sprevádzať ich, v kľúčových obdobiach života."

MGR. MÁRIA FULMELOVÁ

Špeciálna pedagogička

"Mojim poslaním v tejto práci je stáť pri rodine a hľadať možnosti a smer vo výchove a vzdelávaní spolu s ňou. Poukázať na jedinečnosť ich dieťaťa a viesť ich k tomu, aby ju prijali a rozvíjali."

Mgr. ZUZANA GAVLÁKOVÁ

Psychologička

V našom centre sa snažíme hľadať potencial každého dieťaťa už v jeho najranejšom veku. Verím, že svojou prácou prispievam k zlepšeniu kvality života detí so zdravotným znevýhodnením ako aj celej jeho rodiny.

ĽUBICA MANGOVÁ

Asistentka úseku sociálnej agendy

„Vždy som chcela pracovať s malými deťmi a preto som rada, že patrím do tímu špeciálnych pracovníčok, ktoré pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením,aby sa dokázali začleniť do spoločnosti čo najlepšie.“

DANIELA KUREK

Asistentka úseku sociálnej agendy

"Mojou úlohou v tomto úžasnom tíme je zaznamenávať všetko do obrazov a oboznamovať verejnosť o našich aktivitách. Je krásne vidieť usmiate tváričky detí, ktoré každý deň prekonávajú samé seba spôsobom, ktorý si mnohí z nás nevedia ani predstaviť.
A samozrejme rodičov, ktorých naše dievčatá posúvajú vpred nápomocnými a povzbudivými slovami."

 

+421915 952 123

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.