top of page
family-2901211_1920_edited_edited.jpg
ofbornik s dietatom_edited.jpg
marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash_edited

Sprevádzanie a podpora rodín s deťmi do 7 rokov, ktorých vývin je rizikový, alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

Hľadanie potenciálu každého dieťaťa a posilňovanie jeho celistvého vývinu v spolupráci s rodinou.

Odborné vzdelávanie pre pracovníkov z pomocných profesií.

DOMOV: What We Do
Sme veľmi smutní, že sme z večera do rána stratili pocit bezpečia, ktorý všetci tak veľmi
DOMOV: Image
DOMOV: Blog Feed
bottom of page