top of page
derek-thomson-FK247ivR83A-unsplash_edited.jpg

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Naše služby sú určené pre deti a ich rodičov, jednotlivcov a páry.

Zameriavame sa zlepšenie kvality života, hľadanie východiska z ťažkej životnej situácie, či oslobodenie sa od nepríjemných pocitov.


Garantujeme:

- individuálny prístup, diskrétnosť, profesionalitu

- príjemné prostredie

- termíny prispôsobené vašim potrebám

- bez čakania v čakárni, objednanie na presný čas

Služby sú poskytnuté pod podmienkou dôvernosti,

nie sú poskytované tretím stranám.

Platí sa každá konzultácia,

ktorá nebola zrušená najmenej

tri pracovné dni pred dohodnutým termínom.

AKTUÁLNY CENNÍK NÁJDETE TU.

ČO PONÚKAME

Klinicko-psychologická diagnostika

Cieľom psychologického vyšetrenia je získať informácie o stave psychických funkcií a o osobnosti klienta.

Vyšetrením zisťujeme:

  • úroveň intelektových schopností

  • úroveň jednotlivých psychických funkcií ako sú vnímanie, pamäť, učenie, pozornosť, schopnosť plánovať

  • osobnosť a emocionalitu

  • diferenciálna diagnostika pervazívnych vývinových porúch (poruchy autistického spektra)

  • pre potreby kompenzačných príspevkov

  • pracovnú spôsobilosť

  • spôsobilosť pre prácu SBS (pre viac informácií kliknite TU)

  • spôsobilosť pre držanie a nosenie zbrane (pre viac informácií kliknite TU)

pexels-cottonbro-4098152_edited.jpg

Terapia

◉ Individuálna            ◉ Párová            ◉ Podinná            ◉ Nácvik relaxácie

DETI

V našej ambulancii poskytujeme psychologické služby pre deti v týchto oblastiach:

- emocionálne ťažkosti, úzkostné a depresívne prežívanie

- vyrovnánie sa s rozvodom rodičov

- psychosomatické ťažkosti ako bolesti hlavy, alebo brucha


Pri práci s deťmi využívame najmä projektívne techniky ako je kresba, terapeutické karty, práca s rodinnou doskou.

Snažíme sa porozumieť celkovému rodinnému fungovaniu a začleneniu dieťaťa do rodinného systému.

V rámci práce s dieťaťom je nevyhnutný kontakt a konzultácia aj s rodičmi.

DOSPELÍ

V našej ambulancii poskytujeme psychologické služby pre dospelých v týchto oblastiach:

- porúchy nálad, depresie, úzkostne prejavy, prejavy impulzivity, či agresivity

- prekonávanie traumatických zážitkov

- stabilizovanie psychotických porúch

- pri problémoch so zvládaním stresu alebo trémy

- pri problémoch v partnerskom vzťahu alebo vzťahoch v rodine

- pri výchovných problémoch

- zlepšenie porozumienia vlastnéhu prežívaniu, či pri potrebe osobnostného rastu

- nadmerná únava, pomoc so zlozvykmi v dýchaní alebo s poruchami spánku

Psychologické vyšetrenie je potrebné:

V prípade odporúčania lekára
(napr. psychiatra, neurológa a pod.),
ktorý žiada o posúdenie aktuálneho psychického stavu pacienta.

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:

- okuliare (v prípade, že ich nosíte)

- občiansky preukaz

- odporučenie od lekára

(ak o psychologické vyšetrenie žiada lekár)

Mgr. Simona Priesolová

Klinický psychológ

Spôsoby, akými pracujem sú rôzne.

Pri práci s klientami využívam prvky racionálnej a náhľadovej terapie, ktoré pomáhajú klientovi porozumieť príčine ťažkostí, ktoré prežíva.

Získaním náhľadu a samotným uvedomením môže človek rozhodovať o svojich postojoch a efektívnejšie pristupovať k situáciám, ktoré život prináša.

Moje základné postoje pri práci s ľuďmi ovplyvňujú výcviky,

ktoré som absolvovala: psychotraumatológia, EMDR a Gestalt psychoterapia.

Verím, že základom zdravého a efektívneho fungovania v živote je samotné uvedomenie, na základe ktorého sa človek môže efektívnejšie rozhodovať a tým žiť naplnenejší a kvalitnejší život.

Moju psychoterapeutickú prax supervízne zastrešujú

Mudr. Velický a Mudr. Velická z Psychiatrickej ambulancie

CENTRA U VELICKÝCH v Banskej Bystrici.

A.jpg
bottom of page