top of page
pexels-cottonbro-4101143.jpg

Psychická spôsobilosť

Posúdenie psychickej spôsobilosti
pre výkon práce v bezpečnostnej službe

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:

- okuliare (v prípade, že ich nosíte)

- občiansky preukaz

- odporučenie od lekára (ak o psychologické vyšetrenie žiada lekár)

Za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti
pre držanie a nosenie zbrane

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti je potrebné si priniesť:

  • doklad totožnosti

  • zbrojný preukaz, ak ste jeho držiteľom

  • čestné vyhlásenie žiadateľa resp. držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva, ktoré si môžete stiahnuť TU.

  • výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára (nie starší ako dva mesiace), ktoré si môžete stiahnuť TU.

  • okuliare (v prípade, že ich nosíte)


V rámci psychologického vyšetrenia sa posudzujú:

  • intelekt

  • výkonové predpoklady

  • osobnostné predpoklady

  • rizikové faktory v anamnéze

  • zohľadnia sa tiež údaje uvedené vo výpise zo zdravotnej dokumentácie vedenej posudzujúcim lekárom

bottom of page