pexels-cottonbro-4101143.jpg

Psychická spôsobilosť

 

Posúdenie psychickej spôsobilosti
pre výkon práce v bezpečnostnej službe

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:

- okuliare (v prípade, že ich nosíte)

- občiansky preukaz

- odporučenie od lekára (ak o psychologické vyšetrenie žiada lekár)

 

Za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti
pre držanie a nosenie zbrane

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti je potrebné si priniesť:

 • doklad totožnosti

 • zbrojný preukaz, ak ste jeho držiteľom

 • čestné vyhlásenie žiadateľa resp. držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva, ktoré si môžete stiahnuť TU.

 • výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára (nie starší ako dva mesiace), ktoré si môžete stiahnuť TU.

 • okuliare (v prípade, že ich nosíte)


V rámci psychologického vyšetrenia sa posudzujú:

 • intelekt

 • výkonové predpoklady

 • osobnostné predpoklady

 • rizikové faktory v anamnéze

 • zohľadnia sa tiež údaje uvedené vo výpise zo zdravotnej dokumentácie vedenej posudzujúcim lekárom

 

+421915 952 123

 • Google Places
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.