Stretnutie Downikov 6 (5).jpg

Súčasťou práce centra je aj organizovanie pravidelných skupinových aktivít ako napríklad podporné rodičovské stretnutia, prednášky pre rodičov, tvorivé dielne pre deti, či letný kemp pre celé rodiny.

Každoročne sa tiež zúčastňujeme aj na komunitných akciách ako "Deň rodiny", alebo "Internos", kde sa snažíme upovedomiť verejnosť o inakosti ľudí,

ktorí sú okolo nás.

 

+421915 952 123

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.