Search
  • Tím CVI Žilina

Vedeli ste, že máme 8 zmyslov?

Zmyslové orgány nám slúžia hlavne na spoznávanie vonkajšieho prostredia, v ktorom žijeme.


Ale nie len to.

Májú mnoho iných funkcií.


Medzi základné ľudské zmysly patrí zrak, sluch, čuch, hmat a chuť, ale je ich omhoho viac.


Zmyslové orgány sprostredkovávajú informácie medzi vonkajším prostredím a vnútornými orgánmi ľudského tela a pomocou receptorov reagujú na rôzne podnety, či je to svetlo, teplo, tlak, ale aj potreba najesť sa.


Viac informácií o ľudských zmysloch si môžete prečítať napríklad aj TU

.

7 views
 

+421915 952 123

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.