top of page
CVI photos 2020 (13).jpg

Mgr. BARBORA GRONSKÁ

Riaditeľka centra, špeciálna pedagogička

"Práca poradcu včasnej intervencie je pre mňa, aj napriek mojej dlhoročnej praxi s deťmi so špeciálnymi potrebami, výzvou a zároveň odmenou, učí ma byť lepším človekom. Je pre mňa cťou byť niekým, koho rodina prijíma a dôveruje mu. Vážim si štatút rodiny a jeho poslanie, preto verím, že poskytnutie skorej podpory rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má zmysel."

CVI photos 2020 (23).jpg

Mgr. KRISTÍNA KORŠŇÁKOVÁ

Sociálna pracovníčka

"Službu včasnej intervencie vnímam ako dôležitú pre jej včasnosť, dlhodobosť a komplexnosť. Na rozdiel od iných služieb je SVI výnimočná tým, že sa realizuje priamo v domácom prostredí, čo je pre rodiny príjemnejšie a organizačne jednoduchšie. Starostlivosť o dieťa s postihnutím alebo rizikovým vývinom je náročné pre všetkých členov rodiny. SVI predstavuje dlhodobú podporu pre rodiny tak, aby mohli žiť bežným spôsobom života napriek zdravotnému stavu ich dieťaťa."

CVI photos 2020 (20).jpg

Mgr. LENKA DIKOŠOVÁ

Fyzioterapeutka

"Za veľkú výhodu služby včasnej intervencie považujem práve prácu v domácom prostredí rodín. Spoločne s rodičmi sa snažíme hľadať rôzne spôsoby a situácie, ako je možné podporiť dieťa v rámci bežných denných činností."

CVI photos 2020 (17).jpg

Mgr. MARTINA GIERTLOVÁ

Psychologička

"Narodenie dieťaťa s postihnutím alebo rizikom vo vývine predstavuje pre rodinu veľkú zmenu, s ktorou prichádza odhodlanie, odvaha, trpezlivosť a láska. Cieľom služby včasnej intervencie je stáť pri rodine od začiatku, dlhodobo ju sprevádzať v dobrých i náročných životných situáciách, podporovať v hľadaní vlastných zdrojov a pomôcť im začleniť sa čo najlepšie do života. Vyzdvihovanie a podporovanie potenciálu dieťaťa zvyšuje kvalitu života celej rodiny. Som hrdá, že môžem byť súčasťou nie len tejto cesty rodiny ale aj úžasného tímu odborníkov."

IMG_20230313_132843_resized_20230313_012957911_edited.jpg

Mgr. PETRA JANÍKOVÁ

Psychologička

"Vo včasnej intervencii mám pocit, že som presne tam, kde profesionálne aj osobnostne mám byť. Koncept včasnej intervencie mi dáva zmysel, práca s rodinami ma napĺňa, umožňuje mi rásť, veľa sa učím. Vážim si, že ma rodina ochotne púšťa do svojho života, zdieľa sa so mnou a dôveruje mi v otázkach a témach, ktoré sú pre ňu dôležité."

CVI photos 2020 (15).jpg

Mgr. MÁRIA FULMEKOVÁ

Špeciálna pedagogička

"Mojim poslaním v tejto práci je stáť pri rodine a hľadať možnosti a smer vo výchove a vzdelávaní spolu s ňou. Poukázať na jedinečnosť ich dieťaťa a viesť ich k tomu, aby ju prijali a rozvíjali."

CVI photos 2020 (21).jpg

Mgr. EVA TRNOVCOVÁ

Špeciálna pedagogička

"Pracovať v službe včasnej intervencie s ostatnými odborníkmi v tíme pre mňa znamená spoločne sprevádzať rodinu, porozumieť ich potrebám a podporovať ich v neľahkých životných situáciách. Taktiež poukázať na silné stránky dieťaťa a na to, že s ich podporou môže byť šťastné a rozvíjať sa."

IMG_0722.jpg

Mgr. ZUZANA MIHÁLIK

Sociálna pracovníčka

Zuzka sa v oblasti vzdelávania pohybuje už viac ako osemnásť rokov, a hoci sa dnes venuje sociálnej práci, má bohaté skúsenosti ako pedagóg v triedach batoliat a predškolských detí. V Prahe navštevovala kurz s Patriciou Wallner pre prácu s deťmi od narodenia do troch rokov (Assistants to Infancy), v Oslo potom ďalšie kurzy a školenia pre prácu s deťmi od troch do šiestich rokov (Primary). V Oslo pracovala aj ako leader v materskej škole. Prácu s deťmi vníma ako proces vzájomného obohacovania a ich vzdelávanie je pre ňu jednou z foriem služby spoločnosti.

CVI photos 2020 (22).jpg

ĽUBICA MANGOVÁ

Asistentka úseku sociálnej agendy

„Vždy som chcela pracovať s malými deťmi a preto som rada, že patrím do tímu špeciálnych pracovníčok, ktoré pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením,aby sa dokázali začleniť do spoločnosti čo najlepšie.“

NÁŠ TÍM: Meet the Team
bottom of page