top of page
CVI photos 2020 (13).jpg

Riaditeľka centra, špeciálna pedagogička

Mgr. BARBORA GRONSKÁ

"Práca poradcu včasnej intervencie je pre mňa, aj napriek mojej dlhoročnej praxi s deťmi so špeciálnymi potrebami, výzvou a zároveň odmenou, učí ma byť lepším človekom. Je pre mňa cťou byť niekým, koho rodina prijíma a dôveruje mu. Vážim si štatút rodiny a jeho poslanie, preto verím, že poskytnutie skorej podpory rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má zmysel."

CVI photos 2020 (23).jpg

Sociálna pracovníčka

Mgr. KRISTÍNA KORŠŇÁKOVÁ

"Službu včasnej intervencie vnímam ako dôležitú pre jej včasnosť, dlhodobosť a komplexnosť. Na rozdiel od iných služieb je SVI výnimočná tým, že sa realizuje priamo v domácom prostredí, čo je pre rodiny príjemnejšie a organizačne jednoduchšie. Starostlivosť o dieťa s postihnutím alebo rizikovým vývinom je náročné pre všetkých členov rodiny. SVI predstavuje dlhodobú podporu pre rodiny tak, aby mohli žiť bežným spôsobom života napriek zdravotnému stavu ich dieťaťa."

CVI photos 2020 (20).jpg

Fyzioterapeutka

Mgr. LENKA DIKOŠOVÁ

"Za veľkú výhodu služby včasnej intervencie považujem práve prácu v domácom prostredí rodín. Spoločne s rodičmi sa snažíme hľadať rôzne spôsoby a situácie, ako je možné podporiť dieťa v rámci bežných denných činností."

CVI photos 2020 (17).jpg

Psychologička

Mgr. MARTINA GIERTLOVÁ

"Narodenie dieťaťa s postihnutím alebo rizikom vo vývine predstavuje pre rodinu veľkú zmenu, s ktorou prichádza odhodlanie, odvaha, trpezlivosť a láska. Cieľom služby včasnej intervencie je stáť pri rodine od začiatku, dlhodobo ju sprevádzať v dobrých i náročných životných situáciách, podporovať v hľadaní vlastných zdrojov a pomôcť im začleniť sa čo najlepšie do života. Vyzdvihovanie a podporovanie potenciálu dieťaťa zvyšuje kvalitu života celej rodiny. Som hrdá, že môžem byť súčasťou nie len tejto cesty rodiny ale aj úžasného tímu odborníkov."

IMG_20230313_132843_resized_20230313_012957911_edited.jpg

Psychologička

Mgr. PETRA JANÍKOVÁ

"Vo včasnej intervencii mám pocit, že som presne tam, kde profesionálne aj osobnostne mám byť. Koncept včasnej intervencie mi dáva zmysel, práca s rodinami ma napĺňa, umožňuje mi rásť, veľa sa učím. Vážim si, že ma rodina ochotne púšťa do svojho života, zdieľa sa so mnou a dôveruje mi v otázkach a témach, ktoré sú pre ňu dôležité."

CVI photos 2020 (15).jpg

Špeciálna pedagogička

Mgr. MÁRIA FULMEKOVÁ

"Mojim poslaním v tejto práci je stáť pri rodine a hľadať možnosti a smer vo výchove a vzdelávaní spolu s ňou. Poukázať na jedinečnosť ich dieťaťa a viesť ich k tomu, aby ju prijali a rozvíjali."

CVI photos 2020 (21).jpg

Špeciálna pedagogička

Mgr. EVA TRNOVCOVÁ

"Pracovať v službe včasnej intervencie s ostatnými odborníkmi v tíme pre mňa znamená spoločne sprevádzať rodinu, porozumieť ich potrebám a podporovať ich v neľahkých životných situáciách. Taktiež poukázať na silné stránky dieťaťa a na to, že s ich podporou môže byť šťastné a rozvíjať sa."

ja_edited.jpg

Sociálna pracovníčka

Mgr. ZUZANA MIHÁLIK

Som človek skôr intuitívny a je pre mňa dôležité stavať veci od základov. Preto mi dáva veľký zmysel práce s rodinami, ktoré sa narodením dieťaťa ocitli na pomyselnom novom štarte. Rada podporujem rodiny v budovaní dobrých vzťahov, ktoré sú nutným základom pre všetko ostatné. Teší ma práca v teréne, veľmi si vážim to, že nás rodiny vpúšťajú do svojho osobného priestoru.
Vidím v tejto práci veľký zmysel, páči sa mi, že môžem myslieť na rodinu ako na celok, vnímať spoluprácu rodiny a ďalších odborníkov vo všetkých súvislostiach.

IMG_20230912_080630_resized_20230912_090942990.jpg

Špeciálna pedagogička

PhDr. Mgr. NORA JAGEROVÁ, Phd.

„Domov nie je len miesto, kde bývame, ale aj miesto, kde nám rozumejú. Snažím sa byť pre rodinu preto rešpektujúcim  partnerom a láskyplne a odborne ju sprevádzať jej životnou cestou.“

CVI photos 2020 (22).jpg

Asistentka úseku sociálnej agendy

ĽUBICA MANGOVÁ

„Vždy som chcela pracovať s malými deťmi a preto som rada, že patrím do tímu špeciálnych pracovníčok, ktoré pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením,aby sa dokázali začleniť do spoločnosti čo najlepšie.“

bottom of page