Pracovné ponuky

Aktuálne do nášho tímu hľadáme:

Psychológ

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Centra včasnej intervencie Žilina

Psychologist for Children

Sociálny pracovník

Sociálna služba včasnej intervencie

Copying Down

Špeciálny pedagóg

Sociálna služba včasnej intervencie

Teacher and Pupil