top of page
Search
  • chovancova34

VČASNÉ ZNÁMKY AUTIZMU A VČASNÝ ZÁCHYT DETÍ S RIZIKOM PAS VO VEKU 11 DO 30 MESIACOV

Toto podujatie bude predovšetkým zamerané na predstavenie slovenskej verzie mobilnej aplikácie ASDetect na včasný záchyt detí s rizikom PAS. Táto aplikácia využíva scríningový dotazník M-CHAT a ADOS. Text v aplikácii je podporený krátkymi videami, ktoré pomáhajú vidieť rozdiel medzi autistickým správaním a správaním zdravého dieťaťa. Tým sa výrazne zlepšuje porozumenie u margilizovaných skupín a ich prístup k včasnej intervencii.

Podujatie a aplikácia sú určené rodičom, pediatrom, poradcom včasnej intervencie, terénnym sociálnym pracovníkom, logopédom, špeciálnym pedagógom a odborníkom v zdravotníctve, školstve a sociálnych službách.

💙 Podujatie sa uskutoční 7.12.2022 o 14:00 v budove Bytterm, Saleziánska 4, Žilina vo Veľkej zasadačke na 1. poschodí

💙 V prípade záujmu o účasť nás môžete kontaktovať na info@cvizilina.sk alebo telefonicky na +421915952125
165 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page