Search
  • Tím CVI Žilina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline ponúka online konzultácie

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ponúka online konzultácie pre rodiny detí s rizikom vo vývine alebo so zdravotným znevýhodnením.


Online konzultácie sú počas trvania mimoriadnej situácie bezplatné.


Termín konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky na čísle 0915 153 999 alebo emailom poradna.za@centravi.sk.


Alebo vypíšte žiadosť tu na našej stránke.

22 views0 comments
 

+421915 952 123

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.