Search
  • chovancova34

Online poradňa: Sociálna práca


Máme tu prvé otázky a odpovede v našej online poradni, tentokrát z oblasti sociálnej práce :). Na vaše otázky napríklad o uznaní rodičovského príspevku, preukaze ŤZP či parkovacom preukaze odpovedá naša vynikajúca sociálna pracovníčka Kristína Koršňáková. V prípade, pokiaľ máte aj naďalej dodatočné otázky, kontaktujte Kristínu na korsnakova@cvizilina.sk, alebo 0915 952 127

Otázka č.1: Dobrý deň

Ja by som sa chcela opýtať, či by ste mi vedeli tak "po lopate" poradiť, aké podmienky sú pre získanie platenej predĺženej materskej. Na všetkých stránkach je písané, že je to poskytnuté len matkám, ktorých detičky majú nepriaznivý zdravotný stav. Dalo by sa to nejako špecifikovať?

Ide o to, že chvalabohu chlapčeka (2,5 roč.) nemám nijako "extra" chorého, má "len alergiu" ale jeho najväčší problém je, že nerozpráva a ťažko spolupracuje. Už som aj myslela, že navštívim nejaké poradenstvo, ale s pediatričkou zdieľame názor, že sa to za pol roka môže ešte zmeniť.

Ak by som teda chcela žiadať o predĺženie platenej materskej "len" na základe jeho "minimálnych" (chvalabohu, že nič horšie) problémov, teda alergia a reč, musím s ním chodiť priamo k alergiológovi a poradcom, logopédom aby mi to predĺženie uznali? Alebo stačí len posudok pediatra? A je vôbec nejaká možnosť, že by mi to na základe týchto "problémov" vôbec uznali? Ide o to či mám vôbec na to míňať energiu a trápiť malého s testami a kadečím iným.

Dobrý deň,

vo Vašom emaily sa pýtate na podmienky pre uznanie rodičovského príspevku do 6. roku dieťaťa a aký je postup vybavenia.

Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa je možné poberať rodičovský príspevok aj naďalej v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, čím sa myslí

» » choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy, alebo

» » choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.

Konkrétne informácie a tabuľku chorôb a stavov nájdete v tomto článku :https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/peniaze-pre-rodicov/rodicovsky-prispevok-do-6-rokov-veku-dietata/.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti. Žiadosť môžete podať osobne, alebo elektronicky. Časť žiadosti vypĺňa pediater a prikladajú sa k nej kópie lekárskych správ odborných lekárov, ktoré dieťa navštevuje. Viac informácie o tom ako vybaviť predĺženú rodičovskú nájdete tu : https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/prirucka-pre-rodicazakonnik-prace-tehotna-rodic/predlzena-rodicovska-dovolenka-ako-ju-vybavit/

V emaily píšete, že syn má alergiu. Pri alergii je možné získať predĺžený rodičovský pri závažných stavoch , napr. výsyp na viac ako 80 percentách tela. Ak dieťa nerozpráva a nespolupracuje, je dôležité priložiť správu z lekárskeho vyšetrenia klinického psychológa a klinického logopéda. Žiadať o predĺženie rodičovského príspevku môžete aj v neskoršom období, do 6. roku veku dieťaťa. Ak sa domnievate, že Vaše dieťa je oneskorené vo vývine reči a nespolupracuje je možné navštíviť odborníkov (ako psychológ, logopéd) aj do 3. roku dieťaťa. Ak by ste sa chceli poradiť, kto vo Vašom okolí pracuje s deťmi v ranom veku, kontaktujte ma telefonicky alebo emailom.

Otázka č.2: Chcela by som sa opýtať ako je to s peniažkami keby som chcela 2 dieťa a prvá dcérka má DS čiže budem na predĺženom rodičáku že či je to ako pri zdravých deťoch že dostanem iba jeden rodičovský príspevok na obe deti? Dcérka má 2 roky Ďakujem

Dobrý deň,

áno je to tak ako píšete. Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe (otec/matka) určenej podľa ich dohody. Platí to aj v prípade "predĺženého rodičovského príspevku".

Rovnako nie je možný súbeh poberania materskej (na mladšie dieťa) a rodičovského príspevku na staršie dieťa.

V prípade ak staršie dieťa nedovŕšilo ešte tri roky a narodí sa druhé dieťa, otec a matka môžu súčasne poberať materskú. (Napr. otec poberá materskú na staršie dieťa a mama na mladšie).

Otázka č.3: Dobrý deň pani Kristína,


Sordečne vás a všetky Vaše kolegyne z CVI pozdravujeme aj s dcérkou. Keďže centrom máme stanovenú výšku IQ v pásme ľahkej mentálnej retardácie, chcela by som sa Vás spýtať na čo všetko máme z Úradu práce nárok. Napr. preukaz ŤZP, parkovací preukaz, finančný príspevok na kúpu pomôcky (tablet). A čo všetko potrebujem doložiť?

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.


Dobrý deň,

v prvom rade pozdravujeme celú rodinu :)

V emaily sa pýtate na aké príspevky na kompenzáciu máte nárok a čo všetko je potrebné doložiť. Príspevky aj preukaz vybavíte na príslušnom ÚPSVaR, podľa miesta bydliska na základe podania žiadosti (dá sa buď osobne, alebo elektronicky s elektronickým podpisom). K Žiadosti sa prikladajú lekárske správy od odborných lekárov, ktoré nie sú staršie ako pol roka (napr. pedopsychiater, neurológ, klinický psychológ).Nárok na príspevky od úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa odvíja od výšky príjmov a zdravotného stavu. Peňažné príspevky (na rozdiel od preukazu) nemôže poberať úplne každý človek s ŤZP, ale iba ten, koho príjem neprekročí hranicu určenú zákonom (pri žiadosti o príspevky sa dokladuje aj príjem za predchádzajúci rok)

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vytvorila skvelú aplikáciu- sociálnu kalkulačku, pomocou ktorej rýchlo a jednoducho zistíte, či na základe ochorenia dieťaťa máte nárok na preukaz TŽP, parkovací preukaz a kompenzácie. Po zobrazení výsledku v kalkulačke nájdete linky na žiadosti a kontakt na Váš regionálny úrad práce.

Sociálnu kalkulačku nájdete na tomto odkaze:

https://www.platformarodin.sk/rodiciarodicom/socialna-kalkulacka/#/

V prípade ak by ste potrebovali pomôcť pri písaní žiadosti, alebo sa niečo ešte dopýtať kontaktujte ma.
Otázka č.4: Dobrý deň,

môjmu synovi priznali parkovací preukaz, počula som, že môžem požiadať o diaľničnú známku zadarmo, neviete mi prosím poradiť aký je postup.

Dobrý deň,

áno držitelia parkovacieho preukazu sú oslobodený od úhrady za diaľničnú známku. Nie je to však automatické a oslobodenie si musíte požiadať. Bližšie informácie aj samotný postup nájdete tu https://eznamka.sk/files/2016-12/ziadost_o_oslobodenie_postup_tzp.pdfOtázka č.5: Dobrý deň,

manželka podávala na ÚPSVaR žiadosť o predĺženie rodičovského príspevku, kvôli zdravotnému stavu nášho syna. Žiadosť jej však zamietli. Chceli by sme sa odvolať a nevieme, čo všetko má obsahovať odvolanie. Ďakujem za pomoc.


Dobrý deň,

vzory odvolaní voči rozhodnutiam ÚPSVaR nájdete napr. aj na tejto stránke https://www.platformarodin.sk/inklulinka/#vzory,

Ak by ste sa potrebovali k tomu niečo dopýtať kontaktujte ma

293 views0 comments

Recent Posts

See All