Search
  • Tím CVI Žilina

Klinická psychológia v našom centre


Centrum včasnej intervencie v Žiline vám ponúka nové služby v oblasti Klinickej psychológie.


Či už potrebujete pomoc pri emocionálnych ťažkostiach svojho dieťaťa,

pomoc vo vašom partnerskom vzťahu,

alebo posúdenie pracovnej spôsobilosti, môžete sa na nás obrátiť.


Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke, www.cvizilina.sk/ambulancia-klinickej-psychologie alebo na telefónnom čísle 0908 582 771


153 views0 comments

Recent Posts

See All